Mind Us Center for PsykoSocial Rehabilitering

Basic - intensivt

Individuelt.


3 måneders rehabiliterende forløb m. mentor

54 timers fokuseret og nærværende traumebehandling.

Et helhedsorienteret forløb med psykoterapi og mentorstøtte for unge, voksne og ældre med dårlig trivsel, angst, depression, ensomhed eller anden langvarig eller tilbagevendende psykisk sygdom og sociale udfordringer.

Basic - intensivt


Hvad: 3 måneders rehabiliterende forløb, individuelt m/mentor. 

Omfang og varighed:  2 x 1,5 times psykoterapeutisk traumebehandling + 1,5 times mentortimer - i alt 4½ timer pr uge.

Hvornår: Kontakt os - opstart og tidspunkter sker efter nærmere aftale med dig


Det er vigtigt for os, at du føler dig tryg og godt tilpas sammen med os. Det betyder meget for den proces du skal igang med på Basic forløbet. Vi ved samtidig, at netop det med at være tryg i relationen til et andet menneske, ofte kan være det mest udfordrende for dig, så derfor har vi først og fremmest fokus på etablering af en god kontakt imellem dig og din terapeut. Sammen med dig undersøger vi, hvad du har brug for, for at kunne føle dig mere tryg.


Du er i centrum

Vi har udviklet en velstruktureret ramme for et ressourceorienteret og rehabiliterende forløb, hvor vi i samarbejde med dig sammensætter et program, der passer til det behov, og de ønsker du har. Vi støtter dig nærværende i at finde bedre trivsel med mere mental og social frihed.


Dine begrænsende udfordringer er forståelige responser

Basic Intensiv forløbet er ikke specielt  'navlepillende', men det er vigtigt at blive set og forstået i lyset af det liv vi har levet og hvordan det har formet os.

Hos Mind Us er det vores overordnede forståelse at de langvarige og tilbagevendende psykiske og sociale udfordringer ofte er symptomer fra de alt for voldsomme eller uafstemte og ikke tilstrækkeligt omsorgsfulde oplevelser og vilkår vi oplevede især i den tidligste barndom.

Det er de reaktioner og den tilpasning og adfærd vi udviklede, for at kunne overleve dengang, der bliver til de senfølger vi senere kæmper med langt ind i voksenliv og alderdom i form af mistrivsel og smertefulde, alvorlige psykiske og sociale lidelser som fx. langvarig angst, alvorlig stress, depression og ensomhed og vanskeligheder i forbindelse med skolegang, uddannelse og arbejde, deltagelse i fællesskaber og meget mere.


Du opnår udvikling og forandring på kortere tid

Der ofte en indre sammenhæng og gensidig påvirkning imellem de psykiske og sociale udfordringer vi oplever, og for at sikre at du på kort tid opnår den positive forandring du ønsker og længes efter, er Basic Intensiv forløbet tilrettelagt som en kombination af traumeterapi og mentorstøtte.


Psykoterapeutisk traumebehandling

For at hjælpe dig med grundlæggende at få forløst de begrænsende traumer der fastholder dig i de gamle tanker, følelser og den gamle adfærd, som du gerne vil ændre, er det psykoterapeutiske perspektiv i Basic-forløbet støttende traumeterapi.

Herved får du bedre kontakt med dig selv, det bliver lettere for dig at mærke dine ønsker og drømme igen, og du får mulighed for, at sætte og nå de mål i dit liv du gerne vil.


Mentorstøtte

Mentorstøtten er praktisk støtte og rådgivning der aftales i et samarbejde med dig. Den relaterer sig til de udfordringer, du arbejder med på forløbet, og kan være i form af rådgivning, praktisk hjælp, ledsagelse o.a. Indhold på forløbet:

Afklaring - udfordringer, drømme og mål

Stabilisering af traumesymptomer.

Indre og ydre grænser

Det autonome nervesystem

Livsfortælling, selvforståelse og identitet

Bearbejdning og heling af traumeerindringer

Livsstil

Mentorstøtte: fx. praktiske hverdagsudfordringer, strukturering af hverdagen, håndtering af vigtige aftaler, ledsagelse - eller noget helt andet ...


Det får du ud af et forløb:

Mere stabilitet

Bedre evne til følelsesmæssig regulering

Mere ro i krop og tanker

Bedre selvfølelse og mere overskud

Mere klar identitet

Bedre trivsel med lindring af symptomer

Bedre søvn

Det bliver lettere at være i sociale situationer

Bedre evne til at arbejde henimod en målsætning

Mere hensigtsmæssig hverdag - jf. egne ønsker.


Form: Individuelt.

Forløbet består af både psykoterapeutiske interventioner og mentorstøtte. Du arbejder alene sammen med den samme terapeut og den samme mentor igennem hele forløbet.


Hjemmearbejde: For at understøtte udvikling og forandring, vil du få lette og overskuelige øvelser som du skal træne imellem sessionerne. Fx. vejrtrækningsøvelser.


Målgruppe: Unge, voksne og ældre, der lever med langvarig eller tilbagevendende psykisk sygdom, mistrivsel og sociale udfordringer - fx. angst, vrede, depression, alvorlig ensomhed, afhængighed og misbrug, dobbeltdiagnose, personlighedsforstyrrelse, søvn- og spiseforstyrrelse, bipolar lidelse, skizofreni, dissociation og andre traumelidelser.


Samarbejde: Det kan være hensigtsmæssigt at samarbejde med pårørende, arbejdsgiver, kommune, læge eller andre. Vi samarbejder gerne med alle relevante parter, hvis du synes det er en god ide, og altid kun med et skriftligt samtykke. Vi kan efter nærmere aftale udarbejde en afsluttende rapport, hvis du har brug for det.


Opfølgningssamtale: Opfølgende telefonsamtale 1 måned efter afslutning af forløbet.


Omfang og varighed:  2 x 1,5 timers psykoterapi + 1,5 times mentor-støtte pr uge i 12 uger. Ialt 54 timers fokuseret og nærværende traumebehandling.


Hvornår:  Opstart og tidspunkter efter nærmere aftale med dig.


Hvor: Psykoterapi foregår i Østergade 10, st. Mentorstøtte aftales nærmere


Pris:  Kr. 23.625,-


Resten-af-pengene-tilbage-garanti: Formålet med det rehabiliterende forløb er, at du skal opnå en positiv forandring i form af heling  og bedring af dine senfølger/symptomer. Hvis du ikke er tilfreds med dit rehabiliterende forløb efter fuld deltagelse i første halvdel - og hvis du af denne årsag ønsker at afbryde forløbet, refunderer vi deltagerbetalingen for den resterende aftalte periode.


Kontakt os for mere tilmelding og mere information 


Vi glæder os til at byde dig velkommen i Mind Us centeret i Østergade 10, i Randers.


Generel info


PsykoSocial Rehabilitering i et individuelt forløb (1:1)


Et rehabiliterende forløb er et samarbejde mellem dig og din terapeut, som har fokus på at lindre og hele de psykiske og sociale ubalancer du oplever. Målet er at skabe den udvikling og de forandringer du ønsker. 

Vi afklarer og planlægger i fællesskab forløbet og hvilke mål, vi skal arbejde med.

I et individuelt forløb arbejder du alene sammen med din terapeut og din mentor.


I det rehabiliterende forløb indgår der både psykoterapeutisk behandling og mentorstøtte.

Den psykoterapeutiske behandling har fokus på afklaring og integrering af dine ressourcer og går i dybden i forhold til forandring og transformation af de begrænsende følelsesmæsige prægninger og traumer fra barndom og opvækst, der stadig har negativ indflydelse på dig og dit liv.

Mentorstøtten kan fx. have fokus på at støtte til optimal deltagelse i fællesskaber, sundhedmæssige forhold, myndighedsrelaterede forhold, kvaliteten af dine sociale relationer/sociale udfordringer, netværk, familie og aktiviteter, struktur i dagligdagen, at blive klar til job, forældreressourcer - tryghed og omsorg for børn og voksne m.v. - Læs mere om PsykoSocial Rehabilitering her ...Mind Us

Center for PsykoSocial Rehabilitering


Østergade 10, st

8900 Randers CALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2024  CVR 42 21 76 70