Mind Us Center for PsykoSocial Rehabilitering

Forældre hele livet

Fællesskab - Netværk - Læring - Udvikling
Vær med i et trygt og givende fællesskab 


'Forældre hele livet' er et socialt netværk, hvor du kan møde andre forældre, deltage i 'Hjerterum-caféer', workshops og kurser.

Det er gratis at være med i netværket og at deltage i forældecafé'erne.


'Forældre hele livet' er også en tilgang til støttende læring for sårbare forældre.

Vores intention er at facilitere et trygt fællesskab, og at tilbyde støttende læring til kommende og nuværende sårbare forældre med det formål at opnå bedre mulighed for god kontakt, tryg tilknytning og hensigtsmæssig kommunikation imellem forældre og barn.


Tilmeld dig Mind Us nyhedsbrevet her  Så modtager du nyheder, datoer og andet relateret til 'Forældre hele livet' og andet nyt fra Mind Us direkte i din mailboks


Målgruppe

Alle aktiviteter i 'Forældre hele livet' henvender sig til


 • Sårbare forældre og sårbare unge, kommende forældre
 • Forældre der føler sig sårbare i forældrerollen på grund af egne forhold eller et barns forhold
 • Alle forældre der oplever at andre*  vurderer dem som sårbare i forældrerollen
 • Alle forældre der ønsker at arbejde med egen forældrerolle og at udvikle sin forældrekompetence


* fx. myndighedsrådgiver, familieafdeling, skole, sundhedsplejerske, egen læge, psykolog eller andre.

Forældre-netværket giver mulighed for -


 • at være med i et trygt fællesskab


 • at opleve man ikke er alene


 • at møde nogen man kan dele følelser og oplevelser med


 • at føle sig set og forstået


 • at få inspiration, håb og støtte 


 • læring og udvikling


 • at være noget for andre 


Hjerterum - en forældrecafé


Kom og vær med...


Vi mødes til en forældrecafé i netværket 'Forældre hele livet'.

Vi hygger med kaffe, et kort relevant oplæg, meget snak - og helt afslappet samvær.


Dato !!

Østergade 10, st., 8900 Randes C.


Program:  Check-ind, mini-oplæg (15 min) v/Helle Bay over emnet 'Den gode nok forældre', dialog sparring og hyggeligt samvær, check-ud.


Alle er velkommen


Mind Us og Helle Bay er vært for café'en


Det er gratis at deltage - 

Kaffe, kage og sodavand kan købes for symbolske beløb
TILMELDING PÅ

Mind Us Centeret ligger i gå-afstand fra bus og tog.


Betalingsparkering i gaden.

Hvorfor?

Mind Us faciliterer netværket 'Forældre hele livet', fordi der eksisterer et stort behov for støttede/beskyttede netværk og fællesskaber for sårbare forældre.


Vi bruger begrebet 'sårbare forældre'.

Det knytter sig først og fremmest til

- forældre, der af forskellige årsager selv føler sig udfordret og sårbare i forældreskabet

Vi vil yderligere gerne inkludere

- forældre til et barn/børn der midlertidigt eller permanent - som et led i en kommunal omsorgsindsats - ikke bor i hjemmet (anbragt!), med eller uden samtykke

- forældre til et barn/børn der er i risiko for at skulle flytte fra hjemmet, som et led i en kommunal omsorgsindsats (anbringelse), med eller uden samtykke

- forældre til børn der er bortadopterede - med eller uden samtykke.

- kommende forældre/unge mænd og kvinder der er vokset op i en udfordret familie, Helle Bay har 12 års erfaring med støtteforløb for familier og børn (tidl. § 54 og § 52)


"Der er et kæmpe stort behov for støtte og opbakning omkring forældre med barn/børn, der ikke trives, og som evt er i risiko for at skulle flytte væk fra hjemmet eller eventuelt allerede bor uden for hjemmet - som led i en kommunal omsorgsindsats (anbragt!)

Det er følelsesmæssigt hårdt at være omkring mennesker i så stor smerte, sorg og lidelse som forældre der kæmper for at støtte deres barn - eller som oplever at "miste" et barn, men  det er jo ikke nødvendigvis særlig indviklet, at give en stabiliserende støtte, der faktisk skaber større tryghed. Og når forældrene føler sig mere trygge, så begynder de at opleve, at de selv kan gøre en forskel"


Mind Us Center for PsykoSocial Rehabilitering er en privat og uafhængig organisation

Det er Mind Us Centeret der faciliterer alle aktiviteter for 'Forældre hele livet' - inklusive netværk og café, kurser og workshop.


Deltagelse i aktiviteter sker altid 100 % på egne præmisser - det vil sige i forhold til hvad der føles rigtigt og overskueligt.


Vi har stor opmærksomhed på aktivt at skabe et trygt fællesskab, hvor alle kan deltage.Mind Us

Center for PsykoSocial Rehabilitering


Østergade 10, st

8900 Randers CALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2024  CVR 42 21 76 70