Mind Us Center for PsykoSocial Rehabilitering

Persondatapolitik

Kære Klient og kunde.

Hos Mind Us Center for Psykosocial Rehabilitering ApS (Mind Us) bestræber vi os altid på at beskytte dine personoplysninger bedst muligt. Det gør vi, fordi vi gerne vil værne om den grundlæggende rettighed til privatlivets fred.

Det er vigtigt for os, at du er tryg, når vi behandler dine oplysninger.


Her i vores persondatapolitik, kan du finde information om, hvordan vi behandler og beskytter personoplysninger, når du er klient hos os, når du er kunde hos os, køber produkter eller benytter dig af vores services, herunder hjemmesiden, nyhedsbreve, Sociale Medier mv.


Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på mindus@mindus.one


Ejer af websitet:

Mind Us Center for PsykoSocial Rehabilitering ApS  (Mind Us)

Østergae 10, st.
8900 Randers C
CVR-nr.: 42217670
Telefon: 91565611
Mail: mindus@mindus.one


  Dataansvarlig hos Mind Us


  Helle Bay

  Direktør og dataansvarlig

  +45 30484244

  hb@mindus.one


  Hvilke personoplysninger behandler vi og til hvilket formål

  Afhængig af din relation til os, behandler vi dine personoplysninger på forskellig måde og til forskellige formål. I det følgende kan du læse hvad der gælder for det specifikke område.

   


   

  Når du benytter vores hjemmeside


  Når man besøger vores hjemmeside, indsamler vi information om den besøgendes adfærd med det formål, at opsamle statistik om brugen af hjemmesiden.

  Der indsamles alene personoplysninger i form af IP-adresse, som i øvrigt bliver anonymiseret når adfærdsoplysninger registreres. Vi indsamler ikke andre oplysninger med henblik på at kunne identificere besøgende.


  Cookies

  Vi benytter cookies på vores hjemmeside, for at gøre siden mere brugervenlig. Læs i øvrigt vores cookiepolitik for uddybning.


  Links til andre hjemmesider

  Der kan på hjemmesiden være links til andre hjemmesider eller samarbejdspartnere. Vi kan ikke holdes ansvarlige for indholdet på disse hjemmesider eller hjemmesidernes indsamling af personoplysninger i øvrigt.

   

  Når du benytter vores kontaktformular på hjemmesiden


  Når man benytter en kontaktformular på vores hjemmeside, behandler vi de angivne personoplysninger med det formål at kunne vende tilbage på henvendelsen.


  Der indsamles generelle kontaktoplysninger i form af navn, e-mail og eventuelt telefonnummer. Derudover beder vi i nogle situationer om en besked, der kan uddybe hvad henvendelsen drejer sig om. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

  Kontaktoplysninger vil ikke blive hverken videregivet eller overdraget uden for virksomheden.

  Hvis der på baggrund af henvendelsen indledes et samarbejde, kundeforhold eller på anden måde skabes en tættere relation, vil personoplysningerne blive opbevaret i henhold til relationen. Hvis ikke der indledes et samarbejde, vil personoplysningerne automatisk blive slettet indenfor 12 måneder fra sidste korrespondance.

   

  Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev på hjemmesiden

   

  Når man tilmelder sig et nyhedsbrev på vores hjemmeside, behandler vi de angivne personoplysninger med det formål at kunne sende e-mails med nyheder, tilbud, nye produkter og services, invitationer til arrangementer samt øvrige marketingtiltag.

  Der indsamles kontaktoplysninger i form af navn og e-mail. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

  De personoplysninger der afgives, vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

  Personoplysningerne opbevares så længe man er aktiv abonnent på nyhedsbrevet eller indtil man trækker sit samtykke tilbage. 

   

  Når du tilmelder dig et arrangement eller et webinar

   

  Når man tilmelder sig et arrangementer, et kursus eller et webinar, behandler vi de angivne personoplysninger med det formål at kunne registrere tilmeldte, samt med det formål at kunne sende e-mails med servicebeskeder om arrangementet/webinaret op til og umiddelbart efter afholdelse.

  Der indsamles kontaktoplysninger i form af navn og e-mail. Der indsamles også oplysninger i forbindelse med evt. betaling. Det kan være kreditkortoplysninger, firmaoplysninger o.lign. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

  Vi videregiver ikke de oplysninger der angives udenfor virksomheden.

  Personoplysningerne opbevares indtil 3 måneder efter arrangementet og slettes herefter. Betalingsoplysninger opbevares dog jf. regnskabsloven.

   

  Når du er kunde i vores konsulentforretning (fx. supervision)

   

  Når man er kunde i vores konsulentforretning, behandler vi de angivne personoplysninger med det formål at kunne fakturere efter bogføringslovens regler, fremsende fakturaen pr. e-mail.

  Behandlingen af personoplysninger sker baseret på at kunne overholde den indgåede aftale om købet.

  Der indsamles kontaktoplysninger i form af navn, adresse og e-mail. Der indsamles alene personoplysninger, som den besøgende selv afgiver.

  Vi skriver notater i forbindelse med supervisionsforløb. Disse notater opbevares sikkert.

  De personoplysninger der afgives, vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

  Oplysninger gemmes i op til 1 år efter sidste køb, af hensyn til kundeforholdet

  Betalingsoplysninger opbevares jf. regnskabsloven.


  Når du besøger vores Facebook-sider

   

  Formål

  Vi og Facebook indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger virksomhedens Facebook-side. Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre os over for potentielle kunder, besvare henvendelser og lignende beslægtede formål.

  De konkrete Facebook-sider administreret af Mind Us Center for PsykoSocial Rehabilitering er:

  - www.facebook.com/mindus.com

  Vi følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar. Som nævnt nedenfor i nærværende politik, har man også som besøgende på vores Facebook-sider mulighed for at udøve sine rettigheder fx retten til indsigt, retten til at gøre indsigelse og retten til sletning.

  Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra en interesseafvejning. Der behandles ikke oplysninger, hvor samtykke er påkrævet.

  Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af navn.

  De personoplysninger der afgives, vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

  Da de personoplysninger der afgives på Facebook-siderne afgives af personen selv på vores offentligt tilgængelige side, vil oplysningerne i udgangspunktet ligge på siden så længe denne eksisterer. Man kan som afgiver af oplysningerne altid gøre indsigelse i forhold til interesseafvejningen, med henblik på at få slettet eventuelle opslag.

  Bemærk! Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge vores Facebook-sider, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for os at ændre på Facebooks indstillinger for opsamling af data.

   

   

  Når man er Klient hos os

   

  Vi indsamler og behandler persondata, når du er klient hos os. Formålet hermed er at kunne kommunikere med dig og at føre en journal over den behandling og de aktiviteter der indgår i klientforløbet. Formålet er også at administrere betaling for vores service.

  Behandlingen af personoplysninger sker baseret på samtykke. Man kan på ethvert tidspunkt trække sit samtykke tilbage. 

  Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af navn, adresse, telefonnr. og mailadresse. Vi indsamler og behandler også følsomme oplysninger, idet de naturligt indgår som del af behandlingen.


  Journal

  Vi fører en nødvendig journal over dit forløb, når du er klient hos os. Journalen indeholder typisk både almindelige og følsomme personoplysninger. Vi gemmer din journal i 5 år fra sidste samtale. Vi sikrer os at opbevaringen sikrer fortrolighed, og at det sker forsvarligt og sikkert.

  Mails.

  Vi anser mails fra klienter for at være en del af journalen, og derfor opbevarer vi disse mails i 5 år.

  Spørgeskemaer og andet materiale

  Vi bruger forskellige spørgeskemaer og andet materiale til brug for den behandling eller service du søger hos os. Vi anser spørgeskemaer og andet materiale for at være en del af din journal. Hvis vi opbevarer spørgeskemaer og andet materiale i fysisk form, sker dette i aflåst skab. Dette materiale destrueres eller udleveres til dig ved afslutning af et forløb.

  Online sessioner

  Vi anvender Microsoft TEAMS til at håndtere online-sessioner.

  Håndskrevne notater

  Vi skriver håndskrevne notater ind i din journal. Alle håndskrevne notater destrueres herefter ved makulering, hvis der fremgår person-henførbare data/-informationer.


  De personoplysninger der afgives vil i almindelighed ikke blive videregivet uden for virksomheden.

  Hvis der i forbindelse med et forløb etableres et samarbejde med fx egen læge eller andre parter, kan der evt. udveksles personoplysninger. Vi afgiver kun persondata, når der foreligger et skriftligt samtykke hertil. Persondata som vi måtte modtage i forbindelse med et samarbejde, vil indgå i vores journal.


  Journal og journalmateriale opbevares i 5 år. Regnskabsmateriale opbevares jf. regnskabsloven.


  Vi videregiver ikke personoplysninger.


  Vi benytter os dog af eksterne virksomheder og services for at kunne udføre vores virksomhed herunder online regnskabsservice, DINERO og OFFICE 365. Disse virksomheder behandler IKKE personoplysningr på vores vegne, men kan i forbindelse med den service vi køber hos dem, få kendskab til personoplysninger som vi har indsamlet og behandler. Derfor indgår vi en aftale om fortrolighed med disse firmaer.

  I visse tilfælde kan vi under legitim interesse eller retlig forpligtelse videregive personoplysninger til eksterne virksomheder - fx. SKAT og lignende. Fælles for disse gælder det, at de selv bliver dataansvarlige for de personoplysninger de modtager fra os, da de selv bestemmer formål mv.

   

  Du har nogle rettigheder

  Hvis man ved eller har en formodning om, at vi behandler personoplysninger om en selv, har man en række rettigheder i forhold til behandlingen. De enkelte rettigheder er uddybet herunder.

  Skulle man vælge at gøre en af sine rettigheder gældende, eks. ved at bede om indsigt i hvilke personoplysninger vi behandler om en selv, kan man henvende sig via e-mail på hb@mindus.one. Når vi har modtaget e-mailen og efterfølgende verificeret identiteten - for at sikre, at vi ikke udleverer personoplysninger til uvedkommende - igangsætter vi processen.

   

  Retten til indsigt

  Man har ret til at bede om indsigt i de personoplysninger vi behandler om en selv. Såfremt vi behandler personoplysninger om personen, udleverer vi information om disse, samt formål og lovhjemmel.


  Retten til at gøre indsigelse

  Man har ret til at gøre indsigelse, hvis man er uenig i vores behandling af personoplysningerne. Om en indsigelse efterleves vurderes fra gang til gang.


  Retten til at bede om begrænsning

  Man har ret til at bede om, at vi begrænser behandlingen. Hvis vi behandler personoplysninger, kan man i visse tilfælde bede om at få begrænset behandlingen, hvis ikke man ønsker at alle de registrerede data skal indgå i behandlingen.


  Retten til at bede om sletning

  Man har ret til at bede om at blive slettet. Denne rettighed er ikke endegyldig, da visse data ikke kan slettes pga. anden lovgivning eller hvis aftale og formål giver virksomheden ret til at opbevare personoplysningerne.


  Retten til at bede om berigtigelse

  Skulle de personoplysninger vi behandler være forkerte, har man ret til at få disse opdateret med korrekt information.


  Retten til Dataportabilitet

  Man har ret til at få udleveret sine personoplysninger i et maskinlæsbart format. Bemærk at der alene er tale om de personoplysninger man selv har givet til os.


  Retten til at trække samtykke tilbage

  Hvis behandlingen af personoplysninger er baseret på et samtykke, så kan dette til en hver tid trækkes tilbage, hvorved behandlingen ophører.


  Retten til at klage

  Man er altid velkommen til at henvende sig til Mind Us, hvis man har spørgsmål eller ønsker at klage over en behandling af sine personoplysninger. Hvis man ikke er tilfreds med vores svar, har man mulighed for at klage til Datatilsynet. Se mere på Datatilsynets hjemmeside Datatilsynet

   

  Opdatering af vores persondatapolitik

  Nærværende persondatapolitik er senest opdateret januar 2022

  Vi benytter cookies


  Herunder kan du læse lidt mere om, hvad en cookie er, hvilke cookies mindus.one gør brug af, og hvordan du kan undgå og slette cookies fra mindus.one hvis du ikke ønsker dem.


  Hvad er en cookie?

  En cookie er en meget lille tekstfil, som automatisk leveres af et website, når det besøges, og som gemmes på din computer, tablet eller smartphone. Når du efterfølgende besøger det samme website fra samme computer eller enhed, sendes de oplysninger, som er lagret i cookien til websitet.


  En cookie er 100% ufarlig, og kan ikke sprede virus eller lignende. De oplysninger vi lagrer i cookies er anonyme, og kan ikke forholdes til dig som person, men kun i anonym form til den computer eller enhed, som cookien er lagret på.


  Hvilke cookies bruger mindus.one?

  Mindus.one bruger 3. parts cookies fra Google Analytics til at måle og analysere den måde, som websitet benyttes, bl.a. i form af hvilke sider der ses, hvor længe man befinder sig på websitet og hvordan man fandt vej ind til websitet.


  Hvordan undgår eller sletter jeg cookies generelt?

  Ønsker du at slette de cookies, som mindus.one lagrer på din computer eller enhed, skal du under internetindstillinger i din browser, finde vej til det sted, hvor de avancerede cookieindstillinger håndteres. Her tilføjes mindus.one til listen over websites, du vil blokere cookies fra.


  Her kan du læse forskellige guides til at slette eller blokere cookies.

  Mind Us

  Center for PsykoSocial Rehabilitering


  Østergade 10, st

  8900 Randers C  ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2024  CVR 42 21 76 70