Mind Us Center for PsykoSocial Rehabilitering

Bemærk - nye tidspunkter!

Recoverygruppe

Du kan selv gøre en forskel !!


Gruppeterapi mod angst, stress og depression,

inklusive 4 mentortimer.

Få støtte og effektive værktøjer til at stoppe - eller formindske de negative og nedbrydende symptomer du oplever, så du kan leve dit liv, med frihed til at deltage i aktiviteter og socialt samvær med andre.


Hvad: 12 sessioner - ialt 24 timers gruppeterapi + 4 timers individuel mentorstøtte.

Tidspunkt: September - december 2024

Sted: Østergade 10, Randers C

Pris: Early bird pris indtil 15.08.24 = kr. 3.900,- herefter kr. 4.900,-.

Vi har sammensat et velstruktureret og rehabiliterende gruppeforløb med et overordnet fælles program for hele gruppen. I denne trygge ramme støttes du til at arbejde med egne temaer og konkrete udfordringer.

Forløbet inkluderer 4 mentortimer.


Gruppen støtter op om den opbyggende proces, det er for den enkelte, efterhånden at kunne sætte flere ord på følelser, tanker og indre kropslige impulser. 

Der er plads og rum til, at du trygt kan dele dine gamle smertefulde oplevelser og erindringer i gruppen samt lytte og lære af andres erfaringer.

Vigtigt! -Man bestemmer selvfølgelig altid selv, hvad og hvor meget man ønsker at dele!


Det overordnede fokus for forløbet er:

- stabilisering og regulering af følelser, tanker og kropslige impulser.

- at finde indre ro og accept i forhold til overvældende og traumatiske oplevelser

- at ændre negative og nedbrydende tankemønstre og overbevisninger

- at strukturere et meningsfuldt hverdagsliv med gode relationer og aktiviteter


For at understøtte udvikling og integration af nye ressourcer bedst muligt, vil der være lette hjemmeopgaver imellem alle sessioner. Fx. vejrtrækningsøvelser.


Mentortimerne aftales individuelt med gruppeleder og mentor og afvikles når det passer bedst i løbet af gruppeforløbet. Timerne giver mulighed for at få konkret og praktisk støtte, der er relateret til de temaer der arbejdes med på gruppeforløbet. Eksempler på hvad mentortimer for eksempel kan bruges til kunne være - støtte til strukturering og udførelse af hverdagsrutiner, livsstils-relateret støtte, ledsagelse til et lægebesøg, følgeskab til motionscenter eller fritidsinteresse, sport og lignende, hjælp til jobsøgning m.v. 

Mentortimer kan foregå hjemme hos dig, i Mind Us centeret eller et andet aftalt sted.


Det samlede gruppeforløb vil være en god støtte til dig  i din personlige recoveryproces.


Program for Recoverygruppen


 • Introduktion til gruppen
 • Afklaring af udfordringer, håb og drømme
 • Værdier og identitet
 • Hvad er traumer
 • Det autonome nervesystem
 • Følelser, tanker og overbevisninger
 • Livshistorie og kreativitet
 • Indre og ydre grænser
 • Sociale aktiviteter
 • Livsstil
 • Mentor-støtte


Hvad får du ud af at deltage i forløbet?


 • Du får mærkbar og vedvarende lindring - eventuelt helt stop af dine begrænsende symptomer
 • Du får indsigt i hvordan dit autonome nervesystem fungerer
 • Du får bedre forståelse for dine følelser og reaktioner
 • Du får bedre evne til regulering af affekt, følelser og adfærd 
 • Du bliver bedre til at sætte og følge mål og retning i dit liv
 • Dine sociale kompetencer bliver styrket.
 • Du bliver bedre til at kommunikere med andre
 • Du bliver bedre til at strukturere din hverdag
 • Du opnår bedre trivsel


Forløbet:

12 ugers gruppeforløb med 1 ugentlig session à 2 timer + 4 individuelle mentorstøtte-timer. 


Antal deltagere: 6-10


Målgruppe

Unge, voksne og ældre der gerne vil arbejde med deres egen recovery fra angst, stress og depression og andre langvarige symptomer.

Gruppens målgruppe er ret bred, fordi vores tilgang hviler i en moderne og opdateret forståelse af, at mange symptomer - på trods af deres forskellighed, ofte grundlæggende er opstået og formet som reaktioner og responser i kølvandet på de tidlige traumer - altså de overvældende situationer og vilkår eller manglende omsorg og kærlighed vi har oplevet i barndommen.

Vi ved i dag, at der på tværs af forskellige symptomer/senfølger fra tidlige traumer er væsentlige fællestræk som for eksempel udfordringer med regulering af det autonome nervesystem, forståelse af sig selv og sociale relationer til andre mennesker, og det er netop disse grundlæggende fællestræk vi arbejder med i 'Recoverygruppen'


Hvad: 2 timers gruppeterapi pr. uge i 12 uger og 4 timers individuel mentorstøtte. 

+ en indledende personlig forsamtale. 

+ en opfølgende telefonsamtale ca. halvanden måned efter afslutning. 


Tidspunkter:

10. september kl. 15-17

17. september kl. 15-17

24. september kl. 15-17

01. oktober kl. 15-17

08. oktober kl. 15-17

15. oktober EFTERÅRSFERIE

22. oktober kl. 15-17

29. oktober kl. 15-17

05. november kl. 15-17

12. november kl. 15-17

19. november kl. 15-17

26. november kl. 15-17

03. december kl. 15-17


Mentor-støtte aftales individuelt.


Gruppeleder er Helle Bay, som er en erfaren gruppeleder. Hun guider og skaber tryghed i øvelser, dialog og sparring. Mentor er Rene Bay, og udover mentortimerne, kan han også deltage i de sociale aktiviteter i gruppen.


Sted: Gruppesessioner foregår i Mind Us Centeret, Østergade 10 i Randers. 

Mentortimerne kan afholdes hjemme hos dig, i centeret eller et andet aftalt sted.


Pris:  >>>   Early bird pris ved tilmelding og betaling senest 15.08.24 kr. 3.900,-

herefter normalpris kr. 4.900,-


Tilmelding og information

Din plads i gruppen er sikret efter indbetaling af fuld deltagerbetaling og personlig forsamtale.


Ring eller skriv til os for tilmelding og mere information.


Garanti - Forløbet er omfattet af vores 'resten-af-pengene tilbage-garanti' - det vil sige, at hvis du efter fuld deltagelse i første halvdel af gruppeforløbet (6 sessioner) ikke er fuldt ud tilfreds med dit udbytte - og hvis du, efter en afklarende eventuelt udbedrende samtale, af den grund ønsker at afbryde forløbet, så tilbagebetaler vi den resterende deltagerbetaling. 


Forsamtale - Som forberedelse til deltagelse i gruppen og for afklaring af om Recoverygruppen er et godt tilbud til dig - i forhold til hvor du er lige nu, inviteres du til en individuel samtale i forbindelse med tilmelding.


Kontakt os på telefon eller mail hvis du har brug for mere information, eller hvis du ønsker at tilmelde dig og lave aftale om en forsamtale.
Jeg glæder mig til at byde dig velkommen i Centeret i Østergade 10, i Randers C.


Helle Bay


Generel info


Gruppeterapi


Gruppeterapi er en særlig form for psykoterapi, der foregår i en gruppe sammen med andre.

Deltagelse i gruppeterapi kan være en rigtig god mulighed for mange, der ønsker at opnå bedre mental og/eller social sundhed. Psykoterapi er anbefalet af sundhedsstyrelsen som behandling for de fleste psykiske lidelser.


Gruppedynamikken  medvirker til at deltagerne føler sig motiveret og støttet i arbejdet med egne symptomer i forløbet.

Gruppeterapi er ligeså effektiv som individuel psykoterapi, og har endda flere fordele:


- Deltagerne får mulighed for at modtage støtte og opmuntring fra de øvrige i gruppen.

- Man føler sig ofte lidt mindre alene, når man oplever, at de andre i gruppen også har nogle udfordringer.

- Deltagerne får mulighed for at arbejde med deres individuelle udfordringer i en tryg gruppe.

- Gruppedeltagerne kan være rollemodeller for hinanden.

- Det er motiverende at se egne og andres sejre og fremskridt.

- Deltagerne spejler hinandens sociale kompetencer på en måde der mere ligner hverdagslivet derhjemme


Hos Mind Us ledes grupper af en erfaren gruppeterapeut. I nogle tilfælde deltager der yderligere en med-terapeut. Antal gruppedeltagere kan variere fra meget få til 12-15 deltagere. Check eventuelt den konkrete gruppebeskrivelse for at få en idé om hvor mange der ca. skal deltage i den gruppe du er interesseret i.

Gruppen kan arbejde med et fælles mål, en specifik udfordring eller et fælles tema, men den enkelte deltager, arbejder altid med sin egen individuelle konkrete udfordring i gruppen.

 

Gruppeterapi vil typisk være billigere for den enkelte i forhold til individuel terapi.
Mind Us

Center for PsykoSocial Rehabilitering


Østergade 10, st

8900 Randers CALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2024  CVR 42 21 76 70