Mind Us Center for PsykoSocial Rehabilitering

Psykoterapi

Hvis du overvejer et psykoterapeutisk forløb - vil vi gerne hjælpe!

Samtaleterapi med fokus på kroppen


Vi møder dig med en oprigtig interesse og nysgerrighed efter at lære dig at kende.


God kontakt og tryghed i relationen mellem dig og din terapeut er afgørende for, om du får et godt og vedvarende udbytte af terapien, og derfor har vi et naturligt fokus på, at du skal føle dig godt tilpas hos os.

Vi tilbyder en forsamtale på 30 min., hvor du får mulighed for at fornemme om kemien er ok, og hvor vi kan afklare, om vi kan tilbyde den hjælp og støtte du ønsker og har brug for.

Bemærk: - hvis du vælger at fortsætte i et forløb er forsamtalen gratis.


Eksempel: første måned 4 x 60 min. ialt 1.500,-

Se alle priser her


Ring eller skriv til os ...

Vi tilbyder psykoterapi som individuelle forløb (denne side)

og i gruppeforløb - aktuelt Traumegruppe I 

Psykoterapi indgår også som et element i de rehabiliterende forløb - aktuelt i

Recoverygruppen og i Basic - et individuelt forløb

Hvem søger psykoterapi hos os?

Et psykoterapeutisk forløb kan være en hjælp til unge, voksne og ældre, der lider under senfølger og symptomer fra uforløste traumer og svære relationer, eller som ønsker at formindske stress, angst og depression og opnå forbedret trivsel og livskvalitet.


Hvordan arbejder vi?

Vores tilgang til psykoterapi integrerer flere metoder, men er især forankret i tilgangen 'Sansemotorisk Psykoterapi'* (SP) - en tilgang der trækker på kroppens naturlige visdom, fx. via kropsholdning/-positur, - bevægelser, - impulser/sansninger og nervesystemet. Formålet med dette er, at få adgang til den medfødte kapacitet vi alle har til at hele, tilpasse os og udvikle nye ressourcer.

 

Hvad kan jeg forvente i en session?

Den kropsorienterede psykoterapi er en samtale-terapi, som foregår i et trygt lokale, hvor vi sidder i behagelige stole. Der vil ofte indgå forskellige kreative øvelser, hvor vi kan stå, sidde eller bevæge os rundt på gulvet.

Din terapeut hjælper dig med at blive opmærksom på, hvordan de udfordringer du søger terapi for at løse, er indlejret i og udtrykkes i din krop samt eventuelt hvilke følelser, tanker og andet der er relateret hertil.

 

I terapien kunne du fx. vælge at arbejde med ...


  • Stærke følelser, der er overvældende eller undertrykte
  • Begrænsende overbevisninger - fx. "jeg er ikke god nok"
  • Traume-symptomer, fx. panik, flashbacks eller tomhed
  • Fysiske symptomer, fx. hjertebanken eller fysisk smerte
  • Tilstande, fx. angst, stress eller depression
  • Adfærd, fx. misbrug, afhængighed, vold eller kriminalitet


Terapeuten vil guide dig til at blive mere opmærksom på din krops bevægelser og fysiske impulser, sådan at kroppens indbyggede intelligens kan støtte dig i at forløse dine symptomer og i at nå dine mål. 


Hvordan virker psykoterapi?

Oplevelser fra omsorgssvigt, misbrug og følelsesmæssigt smertefulde relationer fra barndommen med forældre og eventuelt andre børn og voksne er indlejret i vores nervesystem, i kropsholdning/-positur og bevægelsesmønstre, i uforløste smertefulde følelser og begrænsende overbevisning og det er afgørende for hvordan vi relaterer til andre.


For at ændre disse mønstre, lærer klienten i psykoterapien, at være i kontakt med og følge kroppens og sindets naturlige intelligente processer, med åben og ikke-dømmende opmærksomhed.

I kraft af dette fokus på inddragelse af både krop og sind, bliver selv de små ændringer og helinger der opstår mere tydelige og kan samles op og integreres i personens grundlæggende ressourcer, hvilket kan accelerere heling og udvikling henimod en vedvarende forandring.

 

 


*SP er en forkortelse for Sensorimotor Psychotherapy.

I en mere mundret dansk oversættelse siger vi  'sansemotorisk psykoterapi'.

Læs mere om SP her ...

Generel info


Psykoterapi


Psykoterapi anbefales bredt som en anerkendt metode til bearbejdning og heling af psykiske ubalancer, følelsesmæssige såringer, psykisk sygdom, personlighedsforstyrrelser, eksistentielle kriser og senfølger fra traumer.

Mind Us

Center for PsykoSocial Rehabilitering


Østergade 10, st

8900 Randers CALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2024  CVR 42 21 76 70