Mind Us Center for PsykoSocial Rehabilitering

Traumegruppe I

Specialdesignet forløb over 3 mdr.


Støttende og stabiliserende traumebehandling, der kan hjælpe dig med at opnå lindring og heling af angst, stress, depression og andre traumerelaterede lidelser og symptomer - herunder også personlighedsforstyrrelser, strukturel dissociation og meget mere.

Forløbet er struktureret og tilrettelagt specielt med henblik på, at alle skal kunne gennemføre det - uden risiko for at blive destabiliseret og retraumatiseret!Hvad:  Gruppeforløb 3 måneder i alt 12 sessioner

Tid: 14. marts - 13. juni 2024

Sted: Østergade 10, Randers

Pris: kr. 3.500 ved tilmelding og betaling af det fulde deltagergebyr senest 1. marts 2024 - herefter kr. 4.500.


Vi har sammensat et velstruktureret gruppeforløb, hvor alle deltagere i løbet af de 12 uger guides igennem et fastlagt program, med oplæg, øvelser, opgaver, reflektioner og dialog.


For at støtte udvikling og integration af nye ressourcer, vil der være lette hjemmeopgaver imellem alle sessioner. Fx. vejrtræknings-øvelser.

Traumegruppe I er et forløb, der let og skånsomt hjælper dig til stabilisering og bedre regulering af de symptomer, du oplever her og nu. 


Vi arbejder således med fokus på afklaring og ressourcer samt træning af bedre regulering af det autonome nervesystem.

For nogle vil arbejdet i traumegruppe I, i sig selv medføre den forandring man ønsker. Men hvis man har brug for det - og har lyst til det, vil der blive mulighed for efterfølgende at arbejde mere i dybden på et Traumegruppe II forløb, og her vil fokus være på at arbejde med erindringerne, om det der er sket og med de begrænsende tankemønstre, overbevisninger og følelsesmæssige såringer mm. 


Bemærk !

Det indgår ikke i programmet for Traumegruppe I  at man fortæller om de traumatiserende og svære oplevelser, man har haft, til de andre i gruppen - man skal altså heller ikke lytte til nogens svære og smertefulde livshistorie og traumatiske oplevelser.

Herved kan vi undgå risiko for destabilisering og retraumatisering - og det vil sige, at vi undgår, at forløbet følelsesmæssigt bliver for overvældende - og dermed vanskeligt at gennemføre for nogle.


Indhold Traumegruppe I


 • Introduktion til gruppen og din 'buddy'
 • Afklaring af symptomer, håb og drømme
 • Hvad er 'traumer'
 • Introduktion til det autonome nervesystem (ANS)
 • Arbejde med regulering af arousal
 • Ressourcer
 • Orienteringsresponsen - bevidst målretning af opmærksomheden
 • Indre og ydre grænser
 • Grundbevægelser


Hvad får du med dig fra deltagelse i forløbet


 • Du får mere ro i sindet og i kroppen
 • Du får mere god og afbalanceret energi
 • Du får bedre søvn
 • Du får indsigt i hvordan dit eget autonome nervesystem fungerer.
 • Du får mere kontrol over dig selv og dit liv, du begynder at finde tilbage til dig selv.
 • Du bliver bedre til at kunne tåle dine følelser og den uro du mærker i kroppen. 
 • Du får læring om dine indre og ydre grænser.
 • Dine sociale kompetencer bliver styrket.
 • Du får lettere ved at deltage i sociale aktiviteter.


Forløb

12 ugers forløb med en ugentlig session à 3 timer inklusiv pauser.

Forsamtale - en indledende personlig samtale á 20-30 min.s varighed hos Mind Us.

Efter afslutning af forløbet - 2 opfølgende personlige telefonsamtaler á 20-30 min.s varighed - ca. 1 måned og 3 måneder efter afslutning.


Max. 12 deltagere


Målgruppe

Unge, voksne og ældre der oplever en eller flere begrænsende symptomer som fx. langvarig eller tilbagevendende angst, stress, depression eller alvorlig ensomhed, følelsesmæssig ubalance, tomhed/ingen følelser, tankemylder, begrænsende mindreværdsfølelse, flashback, misbrug, selvskade, selvmordstanker, forstyrret spise- og soveadfærd, traumerelateret dissociation, ubalanceret adfærd o.a.

(Målgruppen kan være ret blandet, fordi vi i denne gruppe kun arbejder fokuseret med stabilisering og regulering)


Tid12 torsdage  kl. 12.30 - 15.30 i perioden 14. marts - 13. juni 2024


Sted: Mind Us Centeret, Østergade 10 i Randers


Pris: Early bird pris kr. 3.500 ved tilmelding og betaling af det fulde deltagergebyr senest 1. marts 2024.

Herefter normalt deltagergebyr på kr. 4.500

Din plads på holdet er sikret efter forsamtale og indbetaling af det fulde beløb - eller efter nærmere aftale.


Tilmelding og information

Ring eller skriv til os for tilmelding og yderligere information på


Garanti: 'resten-af-pengene-tilbage-garanti'

Hvis du efter fuld deltagelse på første halvdel af forløbet, ikke er tilfreds med forløbet, og af den årsag, ikke ønsker at færdiggøre det, kan du få det resterende deltagergebyr refunderet.


BemærkMan skal være ædru og ikke påvirket af stimulerende stoffer under deltagelse i sessionerne.


Forsamtale: Som forberedelse til opstart i traumegruppen og til afklaring af om Traumegruppen er et godt tilbud, i forhold til hvor man er lige nu, har vi en individuel samtale med alle i forbindelse med tilmelding.


Vi glæder os til at byde dig velkommen i Centeret i Østergade 10, i Randers.

Kontakt os på telefon eller mail for information, tilmelding og aftale om en for-samtale.


Forløbet er baseret på en gruppeterapeutisk model af Pat Ogden, PhD og Janina Fisher Phd. Modellen er tidligere testet i bla. et pilot studie på Maudsley Hospital i London, med lovende resultater (Gene-Cos et al, 2016) og efterfølgende yderligere forbedret igennem et uformelt pilot studie på Modum-Bad Hospitalet i Norge samt feedback fra de klienter og klinikere der har arbejde med disse grupper.

Traumegruppe I er et semistruktureret forløb, hvor der arbejdes på stabilisering og udvikling af bedre evne til regulering af det autonome nervesystem.

Generel info


Gruppeterapi


Deltagelse i gruppeterapi kan være en rigtig god mulighed for mange, der ønsker at opnå bedre mental og/eller social sundhed. 


Gruppedynamikken  medvirker til at deltagerne føler sig støttet i forløbet.

Uanset om målet er udvikling, bedre sociale kompetencer eller andet kan gruppeterapi hjælpe dig med at opnå det.


Gruppeterapi er ligeså effektiv som individuel psykoterapi, og har endda flere fordele:

- Deltagerne får mulighed for at modtage støtte og opmuntring fra de øvrige i gruppen.

- Man føler sig ofte lidt mindre alene, når man oplever, at de andre i gruppen også har nogle udfordringer.

- Deltagerne får mulighed for at arbejde med deres individuelle udfordringer i en tryg gruppe.

- Gruppedeltagerne kan være rollemodeller for hinanden.

- Det er motiverende at se egne og andres sejre og fremskridt.

- Deltagerne spejler hinandens sociale kompetencer på en måde der ligner hverdagslivet derhjemme.


En gruppe ledes af en erfaren gruppeterapeut og i nogle tilfælde deltager der yderligere en med-terapeut. Antal gruppedeltagere kan variere fra meget få til 12-15 deltagere. Check eventuelt den konkrete gruppebeskrivelse for at få en idé om hvor mange der ca. skal deltage i den gruppe du er interesseret i.

Gruppen kan arbejde med en specifik udfordring eller et fælles tema, men den enkelte deltager, arbejder altid med sin egen individuelle udfordring i gruppen.

 

Gruppeterapi er typisk billigere for den enkelte sammenlignet med individuel terapi (ofte omkring en tredjedel)

Det er medvirkende til, at gøre god og effektiv terapi med vedvarende resultater tilgængelig for alle.


Se information om:


Traumegruppe 1 et special-forløb

Recoverygruppe  et rehabiliterende gruppeforløb med gruppeterapi og mentor-støtteMind Us

Center for PsykoSocial Rehabilitering


Østergade 10, st

8900 Randers CALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2024  CVR 42 21 76 70