Mind Us Center for PsykoSocial Rehabilitering

Recoverygruppe

16 ugers Rehabiliterende forløb m. mentor


Et gruppeterapeutisk forløb med et velstruktureret program - og god plads til sparring og dialog i gruppen.


Deltagelse i gruppen er en god støtte til din individuelle recoveryproces.

I gruppen arbejder du med stabilisering og regulering af begrænsende symptomer, bearbejdning af traumeerindringer og forstyrrende tanker og overbevisninger, og med mestring af et meningsfuldt hverdagsliv med gode relationer og aktiviteter.

Inklusiv 5 individuelle mentor-timer.


Hvad: Et forløb på 14 uger med 2 ugentlige sessioner á 2 timer + mentorstøtte-timer

Tid: August - december 2024

Sted: Østergade 10, Randers

Pris: Early bird pris = kr. 6.000,-

Vi har sammensat et velstruktureret gruppeforløb, der er tilrettelagt med henblik på at alle deltagere arbejder med egne udfordringer i et fælles overordnet program med oplæg v/gruppeleder, færdighedstræning, øvelser, dialog og sparring samt kreative og sociale aktiviteter.

Gruppen støtter omsorgsfuldt op om den hjælpsomme proces, det er for den enkelte at kunne sætte ord på følelser og tanker. Der er plads og rum til trygt at dele sine gamle smertefulde oplevelser og erindringer i gruppen. Man bestemmer selv, hvad man ønsker at dele.

For at understøtte udvikling og integration af nye ressourcer maksimalt, vil der være lette hjemmeopgaver imellem alle sessioner.


Recoverygruppen er en støtte til dig i din personlige recoveryproces


Gruppeleder og evt. en mentor deltager støttende i sociale aktiviteter. Indhold Recoverygruppe


 • Introduktion til gruppen
 • Traumebehandling
 • Afklaring af udfordringer, håb og drømme
 • Traumer og senfølger
 • Det autonome nervesystem
 • Følelser, tanker og overbevisninger
 • Værdier og identitet
 • Livshistorie og kreativitet
 • Indre og ydre grænser
 • Sociale aktiviteter
 • Livsstil - et aktivt liv med sunde vaner
 • Mentor-støtte


Hvad får du ud af at deltage i forløbet?


 • Du får bedring og lindring af dine begrænsende symptomer
 • Du får indsigt i hvordan dit autonome nervesystem fungerer
 • Du får bedre forståelse for dine følelser og reaktioner
 • Du får bedre evne til regulering af affekt, følelser og adfærd 
 • Du bliver bedre til at sætte og følge mål og retning i dit liv
 • Dine sociale kompetencer bliver styrket.
 • Du bliver bedre til at kommunikere
 • Du bliver bedre til at strukturere din hverdag
 • Du opnår bedre trivsel


Forløb

16 ugers gruppeforløb med to ugentlige sessioner à 2 timer + 5 individuelle mentorstøtte-timer. 


Max. 6-8 deltagere


Målgruppe

Unge, voksne og ældre der lever med langvarige, begrænsende symptomer som angst, depression, psykisk sygdom eller alvorlig ensomhed.

Gruppen har en bred målgruppe, fordi vores tilgang til de forskellige udfordringer og symptomer hviler i en forståelse af, at de forskellige symptomer alle grundlæggende er opstået som reaktioner på traumer, begivenheder og vilkår i barndommen, og at der på tværs af de forskellige symptomer er væsentlige fællestræk som fx. udfordringer med regulering af det autonome nervesystem.


Hvad: 2 x 2 timers gruppesessioner pr uge i 16 uger + 5 timers individuel mentorstøtte. 

En indledende personlig samtale. 

To opfølgende telefonsamtaler - henholdsvis 1 og 3 måneder efter afslutning. 


Tid: August 2024 - december 2024. 


Sted: Gruppesessioner foregår i Mind Us Centeret, Østergade 10 i Randers. Mentor-støtte aftales individuelt.


Pris:  Early bird pris ved tilmelding senest 01.07.24 kr. 6.000,- herefter normalpris kr. 6.500,-


Tilmelding og information

Din plads i gruppen er sikret efter forsamtale og indbetaling af fuld deltagerbetaling.


Ring eller skriv til os for tilmelding og mere information


Garanti - Forløbet er omfattet af vores 'resten-af-pengene tilbage-garanti' - det vil sige, at hvis du efter fuld deltagelse i første halvdel af gruppeforløbet ikke er tilfreds, og af den grund ønsker at stoppe, så kan du kan få resten af din deltagerbetaling tilbage.


Forsamtale - Som forberedelse til deltagelse i gruppen og for afklaring af om Recoverygruppen er et godt tilbud i forhold til hvor du er lige nu, afholdes en individuel samtale med alle i forbindelse med tilmelding.


Vi glæder os til at byde dig velkommen i Centeret i Østergade 10, i Randers.

Kontakt os på telefon eller mail for information, tilmelding og aftale om en forsamtale.


Generel info


Gruppeterapi


Gruppeterapi er en særlig form for psykoterapi, der foregår i en gruppe sammen med andre.

Deltagelse i gruppeterapi kan være en rigtig god mulighed for mange, der ønsker at opnå bedre mental og/eller social sundhed. Psykoterapi er anbefalet af sundhedsstyrelsen som behandling for de fleste psykiske lidelser.


Gruppedynamikken  medvirker til at deltagerne føler sig motiveret og støttet i arbejdet med egne symptomer i forløbet.

Gruppeterapi er ligeså effektiv som individuel psykoterapi, og har endda flere fordele:


- Deltagerne får mulighed for at modtage støtte og opmuntring fra de øvrige i gruppen.

- Man føler sig ofte lidt mindre alene, når man oplever, at de andre i gruppen også har nogle udfordringer.

- Deltagerne får mulighed for at arbejde med deres individuelle udfordringer i en tryg gruppe.

- Gruppedeltagerne kan være rollemodeller for hinanden.

- Det er motiverende at se egne og andres sejre og fremskridt.

- Deltagerne spejler hinandens sociale kompetencer på en måde der mere ligner hverdagslivet derhjemme.


Hos Mind Us ledes grupper af en erfaren gruppeterapeut. I nogle tilfælde deltager der yderligere en med-terapeut. Antal gruppedeltagere kan variere fra meget få til 12-15 deltagere. Check eventuelt den konkrete gruppebeskrivelse for at få en idé om hvor mange der ca. skal deltage i den gruppe du er interesseret i.

Gruppen kan arbejde med et fælles mål, en specifik udfordring eller et fælles tema, men den enkelte deltager, arbejder altid med sin egen individuelle konkrete udfordring i gruppen.

 

Gruppeterapi er typisk meget billigere for den enkelte sammenlignet med individuel terapi (ofte omkring en tredjedel)

Det er medvirkende til, at gøre det muligt for alle at opnå vedvarende bedring og lindring ved hjælp af god og effektiv psykoterapi.
Mind Us

Center for PsykoSocial Rehabilitering


Østergade 10, st

8900 Randers CALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2024  CVR 42 21 76 70