Mind Us Center for PsykoSocial Rehabilitering

Supervision

Støttende og omsorgsfuld supervision til fagprofessionelle, frivillige og andre der arbejder indenfor hjælpe- og omsorgsfagene.

Situationen løftes til et andet niveau, hvor man kan få øje på mange flere detaljer og faktorer..."


Brobygger, 

Social Sundhed Aalborg

Fagpersonlig supervision til medarbejdere 

Relationen er altid en stor og afgørende faktor i det professionelle arbejde med andre mennesker.

I fagpersonlig supervision er der derfor et særligt fokus på hvordan den relationsorienterede faglighed - og dermed også os selv, indgår i løsningen af den professionelle opgave.


I supervisionen arbejder vi med faglighed, metode, kommunikation, kontakt og tryghed, og vi støtter omsorgsfuldt op om de udfordringer, der kan være forbundet med arbejdet i professionelle relationer. Samtidig hermed har vi også et fokus, på at alt det der fungerer super godt, fordi det selvfølgelig også har sin naturlige plads i supervisionen, hvor det kan være med til at etablere og vedligeholde en integreret fælles fagidentitet og en grundlæggende følelse af samhørighed.


Det er væsentligt for alle at blive set - både når vi er afmægtige og fragmenterede i mødet med det andet menneske, men også når vi er berørte af det fantastisk skønne, der kun kan ske i relationerne imellem mennesker.


Bedre arbejdsmiljø og øget kvalitet i kerneydelsen

Effekten af god fagpersonlig supervision kan efter vores mening næsten ikke overvurderes!

Det er en aktivitet med mange facetter, der på samme tid tilbyder:

- kvalificering af arbejdspladsens faglige metode

- udvikling af arbejdspladsens faglige identitet og fællesskabsfølelse.

- implementering og integrering af ny faglig viden hentet på interne og eksterne kurser, uddannelser mv.

- faglig og personlig udvikling for den enkelte medarbejder

- forebyggelse af udbrændthed, omsorgstræthed og forråelse.


Supervision er således med til at skabe bedre arbejdsmiljø og øget kvalitet i kerneydelsen hvilket medfører bedre trivsel for medarbejderne og et øget udbytte for målgruppen.Traumebevidst

Vi har en traumebevidst tilgang til supervision. Det sikrer blandt andet at vi møder supervisander og øvrige deltagere samt de emner, temaer og cases der bringes op i supervisionen med et helhedsorienteret blik for de bagvedliggende sammenhænge og medvirkende årsager til de udfordringer der opleves. Samtidig giver det deltagerne en implicit træning i selv at have en traumebevidst tilgang i det professionelle arbejde.


Form

Vi tilbyder fagpersonlig supervision både individuelt og i gruppe.


Målgruppen

Vi tilbyder supervision til fagprofessionelle og andre der arbejder i relation med andre mennesker indenfor fx. terapi, sundhed og behandling, omsorgsfagene, støtte, rådgivning, myndighed og undervisning.


Supervisions-rammen

Vi sørger for at aftale og udarbejde en skriftlig aftale for længerevarende forløb, hvori den overordnede ramme for forløbet beskrives.


Hvor foregår det?

Supervisionen kan foregå enten på arbejdspladsen eller i gode lokaler hos Mind Us


Pris

Forhør nærmere omkring pris og eventuel indhentelse af tilbud.

Mulighed for rabat-aftale ved længerevarende forløb


Kontakt os meget gerne for mere information 

Supervision er ...

 • Konkret problemløsning
 • Refleksion
 • Nye muligheder


 • Fag-personlig udvikling
 • Integrering af værdier og metoder
 • Implementering af ny læring


 • Omsorg og støtte til den nysgerrige fordybelse i og forståelse af en udfordring


 • Bedre udbytte af indsatsen for det menneske indsatsen er rettet imod


 • Medarbejdertrivsel


    • Forebyggelse af forråelse
    • Forebyggelse af sekundær traumatisering


     • At holde eget sårbare hjerte og sind åbent i et nysgerrigt, lærende og omsorgsfuldt møde med det andet menneske


     Supervision styrker faglighed og trivsel for alle på arbejdspladsen


     Det mest grundlæggende i arbejdet med andre mennesker handler om at skabe tryghed i relationerne - det er ofte også det mest udfordrende


     Muligheden for - at vi kan lykkes med at støtte og facilitere læring, udvikling og trivsel for andre, og muligheden for - at den omsorg vi giver, faktisk også opleves som omsorg af den der modtager omsorgen, hviler grundlæggende på en oplevet følelse af tryghed. Og det gælder i virkeligheden for begge parter, altså både den der giver, og den der modtager!


     I supervisionen har vi fokus på kontaktskabende kommunikation, som en støttende faktor i processen med aktivt at facilitere tryghed i de relationer vi arbejder og indgår i.


     God supervision samskabes imellem tre parter


     Ledelsen

     - skal aktivt anerkende og prioritere supervision som en integreret faktor i løsning af arbejdspladsens kerneopgave.


     Supervisor

     - holder et reflekterende, lærende og omsorgsfuldt rum, som giver deltagerne mulighed for trygt at læne sig ind i processen


     Medarbejderne

     - har et medansvar for en god proces ved at være nærværende til stede med aktiv deltagelse i supervisionen.


     Mind Us

     Center for PsykoSocial Rehabilitering


     Østergade 10, st

     8900 Randers C     ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES 2024  CVR 42 21 76 70