Velkommen

Traume-orienteret Psyko-Social Rehabiliering


ANGST

An


DEPRESSION


TRAUMER


AFHÆNGIGHED


FAMILIEN


RECOVERY

GRUPPER


FAMILIEBEHANDLING


INDIVIDUEL

PSYKOTERAPI


FAMILIEBEHANDLING

Om Mind Us

Alt for mange mennesker er psykisk og følelsesmæssigt udfordret i så høj en grad, at det ofte har stor indflydelse på muligheden for at leve et meningsfuldt liv med deltagelse i det fælles samfund.


Manglende omsorg, svigt, vold og andre overgreb over kortere eller længere perioder i livet samt andre mere  "kendte" overvældende og traumatiserende oplevelser i forbindelse med for eksempel krig, trafikulykker og lignende medfører desværre alt for ofte, at man forsøger mange behandlinger og mange forskellige forløb uden reelt at få det meget bedre.

Forældre med anbragte børn, har brug for et netværk!

Det er en voldsom og overvældende oplevelse, når ens barn skal anbringes i plejefamilie eller på institution, eller måske allerede er flyttet!. Som forældre, har man brug for støtte og et socialt fællesskab og samvær med andre forældre, der er i samme situation.   Læs mere ...

GRATIS


Telefon-linie

Mandag kl. 08 - 10

Ring  91 56 56 11

Mind Us

© Copyright. All Rights Reserved.