Velkommen

Traume-orienteret


Psyko - Social Rehabilitering

  • Traumeorienteret socialt arbejde med fokus på stabilisering og trivsel


  • Traumeorienteret Psykoterapi med fokus på kroppen og dens sansninger, impulser og bevægelser

 

  • Internationalt anerkendte og dokumenterede metoder


.

Psyko-social støtte og behandling.

Stress,

Depression,

Angst,

Vrede,

Misbrug

Afhængighed

m.m.

Familiebehandling,

§ 54 støtte,

§ 52 støtte,

mentor

m.m.

Traumer,

Senfølger,

PTSD,

Kompleks PTSD

m.m.

Om Mind Us

Alt for mange mennesker er psykisk og følelsesmæssigt udfordret, i en grad så det kan have stor indflydelse på muligheden for at leve et meningsfuldt liv med deltagelse i det fælles samfund.


Manglende omsorg, svigt, vold og andre overgreb over kortere eller længere perioder i livet samt andre mere  "kendte" overvældende og traumatiserende oplevelser i forbindelse med for eksempel krig, trafikulykker og lignende medfører desværre alt for ofte, at man forsøger mange behandlinger og mange forskellige forløb uden reelt at få det meget bedre.

Forældre hele livet!

Forældre med anbragte børn, og forældre der risikerer at få anbragt et barn, har brug for et netværk!

De fleste har brug for støtte, og mange har også brug for socialt fællesskab og samvær med andre forældre, der er i samme situation. Erfaringer viser desværre, at der en stor risiko for at forældre bliver isoleret og ensomme, når barnet anbringes.

Vær med i familienetværket "Forældre hele livet", som også tilbyder kursusforløb, hvor fokus er på - "mit barn har stadig brug for mig", "hvordan kan jeg fortsat være mor eller far for mit barn?" - "hvordan er jeg en "god-nok" forældre"  Læs mere ...Vil du følge os? 
 

© Copyright. All Rights Reserved.

Mind Us