Om Mindus

Traumeorienteret psyko-social støtte og behandling til unge, voksne og familier

 

Mind Us er en uafhængig nonprofit social organisation. Vi er dedikeret til at arbejde for, at alle kan få den støtte og behandling, der er nødvendig, for at den enkelte og familien kan leve et godt liv med trivsel og frihed.

Vi har et særligt fokus på traumer, idet det er vores erfaring, at mange mennesker lever med symptomer og mistrivsel, som er utilstrækkeligt behandlet, fordi det ofte ikke er afklaret, at det handler om traumesymptomer - senfølger!

Vi tilbyder helhedsorienteret socialt arbejde og  psykoterapeutisk behandling til enkeltpersoner og grupper.

Mind Us faciliterer også et socialt netværk for forældre med anbragte børn med fokus på fælleskab, samvær og aktiviteter samt på at tilbyde workshops og kursusmuligheder, hvor man som forældre på sit eget initiativ kan vælge at arbejde med

 • at styrke sine forældrekompetencer, få større indsigt i barnets udvikling og behov, blive bedre til at reagere hensigtsmæssigt, få redskaber til at håndtere udfordrende situationer - ex. hvad betyder min egen følelsesmæssige tilstand for mit barn, hvilke værdier og ressourcer har jeg som forældre mv. Det er almindelige udfordringer som alle forældre skal finde ud af at forholde sig tid.
 • at finde balance og nødvendige personlige ressourcer til at kunne navigere i de udfordringer man møder i den aktuelle livssituation.

 

 

 

 

 

Arbejdsområder

 • Familiebehandling
 • § 54 støtteperson
 • § 52 støtte-kontaktperson
 • Psykoterapi
 • Depression
 • Stress
 • Angst
 • Vrede
 • Senfølger efter traumer,

Ptsd og Kompleks Ptsd

 • Misbrug - afhængighed


Om Mind Us

Alt for mange mennesker er psykisk og følelsesmæssigt udfordret, i en grad så det ofte har stor indflydelse på muligheden for at leve et meningsfuldt liv med deltagelse i det fælles samfund - udfolde sit potentiale

 

Manglende omsorg, svigt, vold og andre overgreb, der har fundet sted over kortere eller længere perioder i livet, samt andre typisk enkeltstående men overvældende og traumatiserende oplevelser i forbindelse med for eksempel krig, trafikulykke, overfald, voldtægt m.v. medfører desværre alt for ofte, at mange lever med senfølgerne - og kun opnår en mindre bedring med tiden. Det er af flere årsager - ikke mindst det økonomiske aspekt - særdeles vanskeligt for de fleste, at få behandling der reelt skaber en forskel.

Mind Us arbejder for at ingen psykisk og følelsesmæssigt sårede mennesker skal efterlades uden for det store fællesskab uden tilbud om kontakt og samvær  - samt tilbud om nødvendig behandling!

 

Det er vigtigt at forebygge, men det er ofte svært og forbundet med mange udfordringer, og derfor er vi i Mind Us dybt dedikeret i arbejdet med at tilbyde  helhedsorienteret socialt arbejde samt moderne og effektiv psykoterapeutisk behandling. 

Visionen for Mind Us er, at gøre det tilgængeligt for alle, der har brug for det, at modtage tilstrækkelig behandling af sociale og psykiske udfordringer, traumer og lignende.

 

En enkelt vigtig faktor som vi har stor fokus på, er at udvikle traumeforståelsen i både det sociale og det psykoterapeutiske arbejde.

 

Mind Us arbejder helhedsorienteret med veldokumenterede metoder ud fra internationalt anerkendte teorier og metoder. Vi forsøger at se hele mennesket i sit unikke liv, med netop de særlige ressourcer såvel som udfordringer, som lige netop dette menneske har og har haft. Vi har et særligt fokus på traumer og komplekse traumer i både det sociale arbejde og i det psykoterapeutiske behandlingsarbejde, fordi det ofte er helt afgørende, for at anden behandling, støtte og rådgivning kan modtages - og reelt være til nogen gavn. 

 

Mind Us er en nonprofit og uafhængig social organisation. Vi samarbejder generelt med alle relevante parter, men omkring en bestemt person, selvfølgelig kun hvis vores klient ønsker det. Det kan handle om ex. familie, netværk, socialforvaltning, jobcenter, psykiater, praktiserende læge, sundhedsplejerske, folkeskole og frivillige, sociale organisationer m.fl. - og om at støtte den enkelte i arbejdet med at hele sit liv.

 

Vi tager ansvar!

 

Fundamentet for vores arbejde, er en socialøkonomisk ramme, der integrerer og skaber synergi mellem den økonomiske indtjening, som vi genererer, i form og kraft af vores kerneydelser, og den sociale samfundsværdi. Når vi skaber et økonomisk overskud, er det hele tiden bundet til enten at stabilisere, vedligeholde og udvikle organisationen, og/eller til at blive geninvesteret med henblik på at øge den sociale værdiskabelse.

 

Værdier!

 

Menneskeligt ligeværd - det der gælder for vores klienter, gælder også for os selv.

 

Alle mennesker fungerer grundlæggende ud fra de samme principper.

Alle kan opleve psykisk og social sårbarhed og ubalance og alle kan opleve overvældende og traumatiserende situationer og relationer - og alle kan også komme sig eller opnå bedre trivsel - selv efter svær følelsesmæssig og psykisk ubalance og sygdom.

Vi har alle gode og dårlige dage, og selv om vi i perioder har det psykisk og følelsesmæssigt meget svært og måske oplever at få en eller flere diagnoser, så har vi også alle sammen kortere eller længere perioder uden symptomer.

 

Det gode liv kræver at både følelser, tanker og kroppen er i balance.

For at stabilisere sindet og kroppen, er der ofte brug for god kontakt med et andet menneske - en god ven eller et familiemedlem, eller eventuelt en terapeut i et kortere eller længerevarende psyko-socialt behandlingsforløb.

Ved behandling af senfølger efter traumer, er der ofte brug for andet og mere end blot en god samtalepartner. Mind Us er specialiseret i en samtaleterapeutisk behandling af traumer - med udgangspunkt i kroppen. 

Gen-/etablering af samhørighed med og deltagelse i et fællesskab med familie og/eller venner og deltagelse i interessegrupper samt eventuelt på arbejdsmarkedet, har i sidste ende vældig stor betydning for at vi har fastholde en oplevelse af at være ok og værdifulde som dem vi er og en følelses af at "høre til", og et forløb hos Mind Us har altid fokus på disse faktorer og inkluderer altid vejledning og konkret praktisk støtte. 

 

Mind Us er ikke funderet på et specifikt religiøst grundlag -  og vi har plads til mennesker af enhver religion.

 

/Mind Us

 

 

 

 

Mind Us

© Copyright. All Rights Reserved.