Kurser & Workshop

Kurser & Workshops
Socialt arbejde og Det Sociale Engagementssystem.


Vi kan understøtte relationsarbejdet ved at have fokus på at aktivere kroppens sociale engagementssystem så den skaber følelser af tryghed, forbundethed, intimitet samt recovery fra usikkerhed og kronisk stress.

Oplevelsen af at føle sig tryg er afgørende for, at vi som menneske kan trives og udnytte det potentiale vi har. De neurofysiologiske processer der er forbundet med ”at føle sig tryg” er forudsætningen for et velafbalanceret mentalt helbred og de spiller en stor rolle for vores sociale adfærd. Ligeledes er disse processer afgørende for, at vi får adgang til både de højere hjernestrukturer som gør at vi kan være kreative og generative samt de lavere hjernestrukturer der er involveret i at regulere helbred, vækst og restitution. Stephen Porges' polyvagale teori forklarer, hvordan vores sociale adfærd kan støtte det autonome nervesystem med at skifte fra forsvarsadfærd til en række af muligheder for at føle sig tryg.
Kontaktskabende Kommunikation

Behandling af senfølger efter seksuelle overgreb og andre komplekse traumer.

Copyright

Mind Us