Forældre Hele Livet

"Forældre hele livet"

 

Et socialt netværk for forældre med anbragte børn

- med mulighed for at deltage på forældrekurser.

 

Forældre med anbragte børn, har brug for et netværk!

Det er en voldsom og overvældende oplevelse, når ens barn skal anbringes i plejefamilie eller på institution, eller måske allerede er flyttet!. Som forældre, har man brug for støtte og et socialt fællesskab og samvær med andre forældre, der er i samme situati. Mange synes, at det er meget svært at tale med venner og familie, om at børnene ikke bor hjemme eller skal flytte væk hjemmefra. Efter en anbringelse, er det en kæmpestor og nødvendig udfordring, at finde ud af hvordan man kan fortsætte med at være forældre til sit barn, og det har ofte stor indvirkning på samarbejdet med plejeforældre, kommune, skole osv. Som forældre er man selv afhængig af at tingene fungerer, og at man har en følelse af, at man har medindflydelse, men børnenes fortsatte trivsel er reelt også meget afhængig af, af forældrene kan håndtere den følelsesmæssige udfordring de ofte oplever i forbindelse med en anbringelse.

Situationen kan være, at man selv har måttet opgive den daglige forældrerolle, eller at kommunen eventuelt har vurderet, at den omsorg og støtte man som forældre har tilbudt barnet ikke er tilstrækkelig, og i begge situationer, er det en svær og voldsomt overvældende oplevelse, som i mange tilfælde indbærer følelser af skam, forkerthed, afmagt og isolation - en tilstand hvor forældre har brug for omsorg, hjælp og støtte.

Det har vældig stor indflydelse på et anbragt barns mulighed for at udvikles og trives i den nye bo-situation, om mor og far kan "tackle" situationen.

 

Familienetværket omfatter også en forældreskole hvor der er mulighed for at deltage på forskellige kurser med fokus på forældreskabet -

 

- hvordan kan jeg fortsætte med at være forældre til mit barn, når det er anbragt?

- hvordan er jeg en god-nok forældre?

- hvordan kan jeg arbejde på at styrke mine forældrekompetencer?

 

Mind Us arbejder for, at finde de økonomiske midler der skal til, for at sikre højt kvalificeret undervisning på forældreskolen. Det skal være muligt for alle forældre med anbragte børn selv at vælge at deltage, hvis man har lyst - uanset økonomisk formåen.

 

Barnets tarv


Når myndighederne nogle gange vælger, at flytte et barn væk fra dets forældre til en plejefamilie eller på en institution, er det fordi de har fokus på barnets tarv. En anbringelse handler på den ene eller den anden måde om, at myndigheden ønsker at sikre, at barnet får en tryg og god opvækst, med størst mulig chance for at leve et godt liv med frihed og trivsel samt mulighed for at udnytte sit potentiale.

Forældreskolen er et tilbud til alle forældre, med anbragte børn, der ønsker at arbejde helhedsorienteret med at styrke egne ressourcer og forældrekompetencer, for bedre at kunne tage ansvaret for eller være med til at sikre, at alle i familien trives.

Mind Us